Podróż zagraniczna samochodem w leasingu

Leasing jest elastyczną forma finansowania, jednak posiada swoje ograniczenia. Jednym z takich ograniczeń jest wyjazd samochodem leasingowanym zagranicę. Niewątpliwie leasingobiorca powinien poinformować leasingodawcę o podróży za granicę jeśli szczegóły takich wyjazdów nie zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingowej.

Kogo poinformować o podróży zagranicznej samochodem leasingowanym?

Możliwość opuszczenia kraju samochodem leasingowanym zazwyczaj opisana jest w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Jeśli nie ma w niej zawartych stosownych zapisów to leasingobiorca powinien skontaktować się z doradcą klienta w firmie leasingowej.

Zgłaszając podróż zagraniczną leasingodawca może stawiać warunki jakie musi spełnić leasingobiorca przed podróżą. Firmy leasingowe zazwyczaj wymagają aby pojazd, który opuszcza kraj posiadał odpowiednie ubezpieczenie w krajach po których będzie podróżował.

Jak przygotować samochód leasingowany do podróży zagranicznej?

Przygotowując pojazd do podróży zagranicznej poza względami formalnymi należy sprawdzić jego stan techniczny. Jest to zabezpieczenie dla leasingodawcy, który ma pewność że auto jest sprawne, poza tym leasingobiorca może spokojnie podróżować. Dodatkowo firmy leasingowe pobierają od użytkowników dodatkowe opłaty związane z wyjazdem samochodu poza kraj.

Samochód leasingowy, który jest odpowiednio przygotowany do podróży zagranicznej powinien mieć na wyposażeniu:
apteczkę medyczną;
trójkąt;
kamizelkę ostrzegawczą;
gaśnicę.

Ponadto leasingobiorca przekraczając granicę kraju powinien mieć pisemne pozwolenie leasingobiorcy na podróż zagraniczną. Najlepiej aby zgoda została napisana w języku angielskim.

Dla kogo Zielona Karta?

Zielona Karta w leasingu jest dostępna dla leasingobiorców nieodpłatnie. Wynika to z tego, że wszystkie samochody leasingowane posiadają opłacone Autocasco, które gwarantuje darmową Zieloną Kartę.

Zielona Karta nie jest wymagana w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach, które wstąpiły do stery Schengen. Niestety opuszczając granice wspólnoty należy o niej pamiętać. Zielona Karta będzie wymagana zapewne w takich krajach jak Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Albania, Izrael, Maroko, Rosja, Turcja, Tunezja czy Ukraina.